Mail: tj@trafiktolerance.dk Tlf. 56 14 74 74

Trafik Tolerance

Hvilke finger bruger du i trafikken?


Fordrag

Trafik Tolerance ApS tilbyder foredrag, der sætter fokus på trafikanters adfærd. Hvad kan vi møde i trafikken, når vi vælger den forkerte adfærd.

Hvilke konsekvenser kan det få, hvis man vælger at anvende den forkerte finger når der “hilses” på medtrafikanterne?

Samtidig vender Trafik Tolerance fokus

under foredraget – for hvordan møder vi den aggressive medtrafikant, der er utilfreds med vores kørsel.

Foredraget tilrettes, så det passer ind i den kontekst der ønskes. Er der behov for en adfærdsændring, eksempelvis:

Blandt chaufførerne i jeres transport-/ eller kurer -virksomhed?


  • Hos sammenslutningen af taxavognmænd?
  • Blandt schakket der arbejder på vejen?
  • I foreningen?
  • I motorcykelklubben eller på MC-messen?
  • I cykelklubben?
  • eller måske noget helt syvende??


Workshop & undervisning

Med interessante oplæg, aktuelle sager, gruppearbejde og forskellige videocases, tilbyder Trafik Tolerance ApS undervisnings-sceancer og workshops hos jer. Den dialogbaserede undervisningsform medvirker til en nødvendig

holdningsbearbejdning, som i sidste ende gerne skulle munde ud i en ændret adfærd hos deltageren. Pågældende får værktøjer med hjem, som kan anvendes i konfliktfyldte situationer, hvorved eskallering undgåes. Situationen i trafikken skulle således heraf gerne blive nedtrappet, til gavn for alle parter.


Samtidig er der i undervisningen og workshoppen fokus på hvilke signaler der sendes, når trafikanten vælger den korrekte adfærd.

Repræsenterer kursisterne en virksomhed, når de opholder sig i trafikken, eksempelvis ved at have synlige reklamer på virksomhedens køretøjer? Ja, så styrker den korrekte adfærd virksomhedens omdømme udadtil. Den gode adfærd skulle således gerne på sigt, munde ud i en positiv udvikling i omkostningsniveauet i forhold til skader på køretøjerne, samt driften og vedligeholdelsen af samme. En nedbringelse af forsikringsudgifterne for pågældende virksomhed, vil ligeledes blive sandsynliggjort, når det indlærte holdningsbearbejdende arbejde iværksættes og endeligt implementeres i virksomheden.


Thomas Jørgensen

Har en baggrund fra politiet, og har det meste af sin 20-årige karriere her, beskæftiget sig med færdselsrelateret arbejde. Blandt andet har han været leder i en færdselsafdeling, og haft politimotorcyklen som sit arbejdsredskab i mange år. Interessen for trafikken har han i den grad fastholdt efter politijobbet, og driver ved siden af Trafik Tolerance ApS, også

Sydkystens Køreskole og Trailerjan.dk i Greve, Solrød og Køge. Her er 10 kørelærere tilknyttet, som alle underviser i kørekort til bil, motorcykel og trailer. Thomas Jørgensen er endvidere uddannet kørelærer til alle kørekortkategorier og konfliktrådgiver hos Tolerant.dk.Mail: tj@trafiktolerance.dk

Telefon: 56 14 74 74

Kontakt

@ 2024 Trafik Tolerance